Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele otsustab alla 18-aastase isiku keha ning sellega tehtavate protseduuride üle lapsevanem või eestkostja.

Seadusest tulenevalt palume alla 18-aastaste isikute puhul täita lapsevanema või eestkostja kirjalik nõusoleku vorm takistamaks hilisemate pretensioonide tekkimist.

Kirjaliku volituse võib edastada digiallkirjastatuna egethspiercing@online.ee.

Digiallkirjastamise kohta leiate lähemat infot SIIT